Historie

De geschiedenis van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen (VGSW) gaat terug tot 1964. Op 5 november dat jaar wordt de VGSW opgericht. Een aantal studenten tekent op een zolderkamertje in de Hoogstraat de oprichtingsverklaring. Samen richten zij een christelijke studentenvereniging op met de woorden van Jezus ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ als kern.

In de eerste jaren vormt de vereniging een steunpunt voor de leden bij hun ontwikkeling tot gereformeerd academicus. Samen worden de reformatorische wijsbegeerte bestudeerd en worden er lezingen georganiseerd. De activiteiten van de vereniging zijn vooral christelijk en academisch van aard.

In de loop van de tijd worden er steeds meer verschillende activiteiten georganiseerd. De kern blijft hetzelfde, maar er worden nu ook meer gezellige en studentikoze activiteiten georganiseerd. De VGSW wil zich beter kunnen profileren. In de jaren tachtig krijgt de vereniging een echt verenigingslied en een nieuw logo. Het verenigingslied wordt nog steeds tijdens elke Algemene Ledenvergadering (ALV) en feestelijke gelegenheid gezongen. De eerste regel van dit lied karakteriseert de kern van de vereniging: ‘Viventes in Uno’, wat ‘Levend in de Ene’ betekent.

In de jaren die hierop volgen behoud de VGSW haar studentikoze karakter. De historie van de Landbouwuniversiteit krijgt echter ook een plaats: de dorsvlegel en het wagenwiel worden het symbool van de vereniging. In 2003 stemmen alle leden er unaniem mee in dat de vereniging opengesteld wordt. Christelijk studenten van alle kerken mogen nu lid worden van de VGSW. In de jaren erna verandert de christelijke achtergrond van de studenten, zodat de VGSW nu een vereniging geworden is met studenten uit allerlei kerken.

Na de introductie van een geheel nieuwe huisstijl in 2011, is VGSW een vereniging met karakter. Zij kent een rijke historie, maar tegelijkertijd heeft zij ook oog op de toekomst. De vereniging telt zo’n 60 leden en zij wil christelijke studenten in Wageningen en omstreken op een actieve en open manier samenbinden en ondersteunen in hun ontwikkeling tot christenacademicus.

In 2019 werd het 11e lustrum en de 55e verjaardag van de VGSW uitgebreid gevierd, met onder andere een Lustrumreis naar België. Kort daarna brak het coronavirus uit, maar ook die moeilijke tijd heeft de VGSW doorstaan. Benieuwd hoe dit verhaal verder gaat? Kom dan een keer kijken in het hier en nu op een van onze open dagen, of kom gewoon een keer langs.